1 : GEBRUIK 

1.1 Persone wat die webwerf vir enige rede gebruik, onderwerp hulself aan en  aanvaar die terme en voorwaardes van JayClub, soos hieronder  uiteengesit. 

1.2 Die doel van hierdie webwerf is om die gebruiker te voorsien van inligting  aangaande JayClub en die produkte/dienste/promosies wat aangebied word. 

1.3 Alle inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, wat sagteware,  databasisse, teks, grafika, ikone, hiperskakels, private inligting, en ontwerp  insluit, maar nie daartoe beperk is nie, is die eiendom van of gelisensieer aan  JayClub, en word as sodanig teen oortreding en skending beskerm deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste. Onderhewig aan die regte toegeken aan die gebruiker binne die bogenoemde wetgewing, word alle  ander regte tot alle intellektuele eiendom op hierdie webwerf uitdruklik  gereserveer. 

 

2 : LIDMAATSKAP 

2.1 JayClub se gereserveerde naam is Jay VIP Club (PTY) Ltd.  hierna verwys as JayClub. 

2.2 Om a lid van JayClub Website te wees gee u toestemming dat JayClub van tyd tot tyd u informasie mag deel met ons selektiewe lys van diensverskaffers en  borge

2.3 Gebruikers mag aandui as hulle nie sodanige korrespondensie wil ontvang nie  deur ‘n e-pos te stuur na jay@jay.club met u lidmaatskap nommer. 

2.4 JayClub behou die reg op kopiereg van persoonlike inligting van gebruikers in  databasisse. 

2.5 Die antwoorde of inhoud van die website is nie die direkte terugvoer of opdragte  van Jay du Plessis nie. 

2.6 “copyright" alle fotos, inhoud, videos en inligting behoort aan JayClub en mag nie  versprei of gebruik word vir enige doeleindes sonder die direkte goedkeuring van  JayClub bestuur. 

2.7 Die verbruiker gee toestemmig om op JayClub se SMS en email lys te wees. 

2.8 Enige kompetisie trekking vir n wenner sal die alleen verantwoordelikheid wees  van JayClub en JayClub besluit op die wenner is finaal. 

3 : PRIVAATHEID

3.1 JayClub verskaf skakels vir die gebruiker slegs vir die gerief van die gebruiker en  die insluiting van „n skakel beteken nie noodwendig dat JayClub die webwerf  steun nie. 

3.2  Alle moontlike maatreëls sal getref word om seker te maak dat „n gebruiker se  inligting veilig is. 

3.3 Gebruikers onderneem om nie hul gebruikersnaam of wagwoord aan enige  ander persoon bekend te maak nie.

3.4 JayClub behou hom die reg voor om sonder vooraf kennisgewing, die pryse en  tariewe op hierdie webwerf te verander. 

3.5 JayClub het die reg om enige item of kompetisie van hierdie webwerf te verwyder  sonder kennisgewing. 

4 : BEWYS VAN AFSTAND  

4.1 Onderhewig aan die bepalings van Artikels 43(5) en 43(6) van die  Elektroniese  Kommunikasie- en Transaksieswet 25 van 2002: JayClub is nie  verantwoordelik vir enige verliese, skade of aanspreeklikheid van enige aard wat  ontstaan as gevolg van die gebruik of onvermoë om die webwerf of die dienste of  inhoud op die webwerf te gebruik nie. Verder maak JayClub geen voorstellings of  waarborge, implisiet of anders, dat die inhoud en tegnologie op hierdie webwerf,  foutloos of sonder weglatings is nie of dat die diens 100% ononderbreekbaar  en foutloos is nie. 

4.2 Inligting, idees en opinies wat op die webwerf uitgespreek word, moet nie as  professionele raad of die amptelike opinie van JayClub aanvaar word nie, en  gebruikers word aangemoedig om professionele raad te kry voordat hulle tot  enige aksies, gebaseer op die inligting, idees en opinies van hierdie webwerf,  oorgaan. 

5 : KANSELLASIE: 

 JayClub behou die reg voor om toegang tot die webwerf te kanselleer, sonder  enige kennisgewing wat kan lei tot verbeuring en vernietiging van alle inligting  geassosieer met die webwerf. 

JayClub mag enige event kanselleer sonder om enige redes te verskaf.

6 : KAARTJIES

Sou enige persoon/e n kaartjie vir n vertoning of show/launch koop by Jayclub, of dit aanlyn aangekoop word, of as deel van n promosie op n vertoning, of deur enige van JayClub se goedgekeurde diensverskaffers en verspryders, die persoon/e aanvaar dat daar geen “refund op n kaartjie aangebied word nie. Sou die vertoning gekanseleer word weens enige rede, die koper aanvaar dat daar geen “refund” is nie, en die vertoning na n alternatiewe datum aangeskuif sal word in n soortgelyke omgewing en status waar die oorspronklike gehou sou word.

 

·  Geen bestellings gaan verander word nie. Kaartjies kan nie geskuif word na 'n ander datum nadat die kaartjies betaal is nie.

·  Kaartjies sal elektronies uitgereik word via e-pos sodra betaling bevestig is.

·  Druk jou kaartjie by die huis en bring diegedrukte afskrif na die konsert.

·  Elke kaartjie het 'n unieke ritskode en mag slegs een keer gebruik word soos op die kaartjie gespesifiseer. 

·  Dit is elke kaartjiehouer se verantwoordelikheid om hul kaartjies veilig te hou. Geen duplikate sal toegelaat word nie.

·  Slegs amptelike, geldige kaartjies sal toegang verkry


7 : BETALINGS: 

7.1 Alle subskripsiefooie, aankoop van goedere en/of alle verdere betalings kan  gedoen word deur EFT na die volgende bankbesonderhede. 

7.2 In die alternatief, kan gebruik gemaak word van die betalingsmetode, soos  beskikbaar op die JayClub se webwerf (VISA en MASTERCARD). 

7.3 Daar word nie BTW gevra op produkte nie, maar sluit vervoerkostes uit wat addisioneël  betaalbaar is, tensy anders vermeld. 

7.4 Vervoertydperk is onderhewig aan die spesifieke vervoermaatskappy wat gebruik  word. 

8. WYSIGINGS: 

8.1 JayClub behou die reg voor om hierdie terme en voorwaardes te verander van  tyd tot tyd, soos nodig geag word, en verdere verbruik deur die Verbruiker word  geag of dit so aanvaar word.  

8.2 Indien daar enige veranderings aan die privaatheidsbeleid gemaak word, sal  JayClub hierdie verandering op die webwerf aankondig, op die tuisblad. 

8.3 Indien daar veranderings aangebring word in verband met hoe JayClub se lede  se persoonlike informasie gebruik word, sal alle lede per e-pos verwittig word.   

8.4 Enige veranderings sal vir „n tydperk van 30 (dertig) dae op die webwerf verskyn,  u word egter aangeraai om hierdie terme en voorwaardes op gereelde basis te  lees. 

9 : TERUGKEER EN TERUGBETALING: 

9.1 Om in aanmerking te kom vir terugbetaling, moet die item ongebruik wees en in  dieselfde toestand as wat u dit ontvang het, die item moet in die oorspronklike  verpakking terug gestuur word, tesame met bewys van aankope.  Hierdie sluit kaartjies uit.

9.2 Wanneer JayClub die item ontvang het, sal die item ondersoek word, waarna u in  kennis gestel sal word van die ontvangs daarvan. Indien u terugbetaling goedgekeur is, sal u terugbetaal word op die wyse waarop u die item aangekoop  het. 

10 : ADVERTENSIES OP WEBTUISTE: 

10.1 Alle advertensies wat op die webtuisblad verskyn, is gemagtig daartoe en  JayClub assosieer hom met die handelsmerke, en word ondersteun deur  handelsmerke waarin hul glo en vertrou.

10.2 Die Voertuig wat ons weggee op die launch mag dalk verander sonder enige kennisgewing.

11 : KOMPETISIES: 

11.1 Wenners moet 18 jaar of ouer wees om n prys te kan wen.

11.1 Die Wenner sal gekies word deur n rekenaar en die wenner is finaal en die alleen mandaat/besluit van JayClub.

11.2 Pryse is nie oordraagbaar nie

11.3 Die "SPA" dag saam Lianie kan net deur n vroulike wenner/s gewen word

11.4 Die trekking van die pryse sal deur n onafhangklike ouditeur waargeneem word

11.5 Alle persoonlike uitgawes, reis kostes of verblyf wat nie in die prys ingesluit is nie, moet deur die wenner betaal en gereel word. Dit is die Wenner se verantwoordelikheid om besprekings en beskikbare datums self met die borg te reel

11.6 Die Kompetisie wat 27 Mei 2016 begin sluit 25 Augustus 2016 en die wenner sal 31 Augustus 2016 aangekondig word. Om aan die kompetisie deel te neem moet jy aansluit by Jay of Lianie Club en die Facebook post "like en share" en Twitter "like" en "retweet"

11.7 Geen staf of familie van JayClub staf lede mag die pryse wen nie

11.8 Jy staan slegs in aanraking vir n prys as jy op JayClub of LianieClub geregistreer is, die pryse word tussen beide se lede getrek.

11.9 MiWay Life se trekking op die gratis "Freemium" polisse word deur MiWay Life bepaal en die waarde van die prys van die "Freemium" is en bly die finale besluit van MiWay Life

11.9b Die Freemium polis is geldig net vir 90 dae en dit is MiWay Life se besluit hoeveel dekking gegee word per individu

11.9c MiWay Life se keuses op die Wenners bly en is Finaal

11.10 "Vouchers" is slegs geldig vir 12 maande na trekkings datum.

11.11 Pryse sal afgelewer word waar van toepassing binne 30 dae vanaf wenner aankondiging

11.12 Alle Wenners aanvaar hiermee dat hulle n foto sal neem saam hulle prys en share op social media met besonderhede wat voorsien sal word.

11.13 Mango Terme en voorwaardes vir vlug JNB ZNZ JNB:

This prize is valid for a period of six  months from date of letter, is not transferable and cannot be converted to cash.

 Can only be booked 1 month before departure

 Airport taxes are not included and a booking fee of R50 per sector is payable with no exception, all costs for the above flights are for the account of the guest issued with the prize.

 The prize is subject to availability and regrettably excludes blackout periods, long weekends, school holidays and any peak periods. Please note that the prize must be taken up within the period specified and may not be extended. Terms and conditions apply

11.14 Alle SMS kompetisies gee die persoon wat die sms gestuur het toestemming om die besonderhede op ons databasis te plaas as ook met selektiewe verskaffers van ons te deel.

11.15 MiWay en MiWayLife se besluit op kompetisie wenners waar hulle teenwoordig is, is finaal.

11.16 Om deel te neem aan die MiWayLife kompetisie moet jy 25 jaar of ouer wees. (MiWayLife se terme en voorwaardes geld) Om n kaans te staan om van die kaartjies te wen wat MiWay saam met ons weggee, moet jy n kwotasie ontvang van MiWay of MiWayLife

11.17 Enige kompetisie mag sonder rede onttrek word.

 

12 : GENERAL: 

12.1 JayClub and/or its partners will and cannot be held liable/accountable for any loss, injury or Death.

12.2 JayClub and/or its partners may not be held liable/accountable for any third party claims being civil, personal or criminal however it may occur. If you are attending or entering any JayClub hosted event you do so at your own Risk.

12.3 JayClub may cancel any event without giving proper notification or explanations.

12.4 JayClub will not be held liable or accountable for any public liability claims however if may arise.

E&OE

Copyright 2019 by Jay.club